You are here

Promocija novog broja Glasnika Zemaljskog muzeja BiH

Promocija novog broja Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska prirodnih nauka, 36, bit će održana u četvrtak, 24. novembra 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Muzeja.

Promotori novog sveska Glasnika su prof. dr. Dalibor Ballian i prof. dr. Sead Vojniković sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dr. sci. Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH najstarija je znanstvena periodična publikacija u našoj zemlji. Prvi broj je izašao 1889. godine i u kontinuitetu izlazi do danas. Zemaljski muzej BiH kroz program razmjene publikacija šalje GZM: Prirodne nauke u 158 znanstvenih institucija širom svijeta i 16 institucija u BiH.