You are here

Rezultati poslovanja Zemaljskog muzeja BiH u 2018. godini

U 2018. godini Zemaljski muzej BiH je poduzeo veliki broj aktivnosti s ciljem saniranja lošeg stanja infrastrukture, obnavljanja i uvođenja u funkciju novih izložbenih prostora, te opšteg poboljšanja uslova za posjetioce i same uposlenike. Pristupilo se izradi projektne dokumentacije za temeljito saniranje stolarije i elektroinstalacija ZMBiH, čije vrlo loše stanje ugrožava sigurnost objekata i kolekcija koje se u njima čuvanju.

U 2018. godini okončan je trogodišnji, vrlo uspješni projekat podrške i treninga stručnjaka za konzervaciju i restauraciju ZMBiH sprovedenog u saradnji s Visokim institutom za konzervaciju i restauraciju iz Rima, kojeg je putem Ambasade Italije u Sarajevu finansiralo Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije.

Kraju se upravo privodi opsežni, također trogodišnji projekat „Preventivna konzervacija zbirki ZMBiH“ koji je finansiran iz izvora Ambasade SAD-a u Sarajevu i kojeg je implementirala Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BIH. Okončavanjem ovog projekta ostvaruju se preduslovi za konačnu realizaciju stalnog postava „Bosna i Hercegovina u prahistorijsko doba“ najveće i vjerovatno najvažnijeg stalnog postava ZMBIH, koji je javnosti nedostupan od 1992. godine.

U saradnji s Francuskom ambasadom u Sarajevu i UNESCOM realiziran je projekat „Hagada bliže vama“ u okviru kojeg je obnovljena prostorija u kojoj se čuva Sarajevska hagada, na način da su sigurnosni i muzeološki uslovi u istoj dignuti na najveći nivo. Ova godina je bila obilježena i upisom Sarajevske hagade u UNESCOV registar Memorije svijeta, te izdavanjem do sada najkvalitetnijeg, najobimnijeg izdanja istog rukopisa koji će zvanično biti predstavljen javnosti 1. februara 2019. g., na 131. godišnjicu ZMBiH.

Uz pomoć Francuske ambasade u Sarajevu uspostavljena je aktivna saradnja s Muzejom Louvre u Parizu s čijim stručnjacima se zajednički radi na osjetljivim i važnim pitanjima inventarizacije, preventivne konzervacije (depoa) i razvoja vlastitih resursa. Zadovoljstvo nam je potvrditi da će ZMBiH u Muzeju Louvre imati partnera i u narednom periodu.

Od realiziranih projekta iz 2018. potrebno je istaknuti i projekat „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za prirodne nauke za    potrebe inventarizacije biodiverziteta BiH“, koji je realiziran (90%) uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Nakon dugog tavorenja na privremenoj listi, graditeljska cjelina ZMBiH je 3. 8. 2018. g. zvanično upisana na listu Nacionalnih spomenika BiH, što bi u pravnom smislu značilo da je za njegovo održavanje, istraživanje i unapređivanje zadužen federalni nivo vlasti (Zavod za zaštitu spomenika Federacije BiH).

Paralelno s navedenim, uposlenici ZMBiH su učinili ogroman napor da održe korak s našim osnovnim radnim zadacima naučnim, vaspitno-obrazovnim i muzeloškim poslovima, što je rezultiralo brojnim publikacijama, izložbama, predavanjima, međunarodnim saradnjama i projektima (izbor najvažnijih projekata, radionica i aktivnosti, u prilogu).

Posebno zadovoljstvo nam je istaknuti da je dug ZMBiH, prema svojim uposlenicima i Poreznoj upravi FBiH smanjen, s prvobitna približna 4.000.000,00 KM krajem 2015. g, na trenutnih 608.275,92 KM što znači da bi ovom dinamikom saniranja duga krajem 2019. g. ZMBiH mogao uči u pozitivno poslovanje.