You are here

Rezultati poslovanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 2015. – 2019.

U utorak, 10. decembra u Zemaljskom muzeju BiH održana je prezentacija rezultata rada Muzeja nakon ponovnog otvaranja za javnost u septembru 2015. godine. Tom su se prilikom prisutnima obratili Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, direktor Zemaljskog muzeja dr. Mirsad Sijarić i Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-a u BiH.

Njegova ekselencija Erik Nelson ovom prilikom najavio je početak druge faze projekta “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH“ za koji su sredstva u iznosu od 425.000 dolara obezbijeđena iz Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa.

Prva, ranije okončana faza istog projekta, vrijednosti 625.000,00 USD, rezultirala je ugradnjom sistema vatrodojave i videonadzora u cijelom kompleksu Zemaljskog muzeja BiH, kao i sanacijom krova istočnog krila zgrade Odjeljenja za arheologiju. Također je izvršena obnova enterijera istog objekta, s posebnim naglaskom na restauraciju zidnog i stropnog slikarstva u njemu.

Prisutnima se obratio dr. Mirsad Sijarić i u osnovnim crtama sumirao finansijski  aspekt djelovanja Muzeja u periodu 2015. – 2019. g., koji će ostati obilježen nastojanjima da se savlada finansijski dug institucije akumuliran u periodu od 2011. do 2015. godine. Predstavnicima medija je tom prilikom prezentirana uloga glavnih partnera Muzeja koji su svojom nesebičnom finansijskom, materijalnom i moralnom podrškom pomogli kolektivu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine da savlada izazove pred kojim se našao. Osim pitanja pravne i finansijske naravni dr. Sijarić se kratko osvrnuo i na najuspješnije muzeološke projekte Muzeja u navedenom periodu, kao što su „Hagada bliže vama“, realiziran u saradnji s Francuskom ambasadom u Sarajevu i UNESCOM, novo faksimilsko izdanje Sarajevske hagade, realizirano u saradnji s UNECOM, kao i objavljivanje monografije „Između dvije imperije: Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topiča 1885.-1919.“ Najavljeni su i novi projekti Muzeja, kao što je  izdanje studije o Hagadi na francuskom jeziku, a potom i španskom, njemačkom i hebrejskom jeziku..

 

Prisutnim se na kraju press konferencije obratio šef kancelarije UNESCO-a u Sarajevu, gosp. Siniša Šešum, koji je istaknuo važnost kolekcija ZMBiH u širem, evropskom a time i svjetskom kontekstu, te se posebno osvrnuo na pozitivan primjer saradnje različitih međunarodnih organizacija i ambasada u pružanju  podrške našoj instituciji. Gospodin Šešum je također iskoristio priliku da se zahvali uposlenicima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine za njihov predani rad na zaštiti i prezentaciji  kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, te je naglasio da će se saradnja s ZMBiH nastaviti i na novim projektima.

Detaljne informacije o poslovanju i aktivnostima Zemaljskog muzeja BiH u periodu od 2015. godine do 2019. godine možete pogledati u izvještaju  u prilogu.