You are here

SA ZADOVOLJSTVOM VAS POZIVAMO NA OTVORENJE IZLOŽBE "SEVDALINKA - SLIKA, RIJEČ I ZVUK"

Izložba u organizaciji Zemaljskog muzeja BiH pod naslovom Sevdalinka - slika, riječ i zvuk predstavit će hronološki razvoj usmene pjesme, od srednjeg vijeka do savremenog doba, za koju se u narodu ustalio naziv sevdalinka. Sevdalinka pripada redu najljepših usmenoknjiževnih vrsta koje je iznjedrio narod Bosne i Hercegovine i bit će predstavljena kroz četiri povijesna razdoblja kroz koja se razvijala i sazrijevala u kulturnom miljeu Bosne. Osim audio sadržaja, izložbu će pratiti i serija likovnih radova nastalih inspiriranošću ovom pjesmom.

U zvučnoj komponenti performansa biće dostupni snimci sevdalinke iz Folklornog arhiva Zemaljskog muzeja i Arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

Vizualizaciju povijesnih događaja, skopčanih uz prve vijesti o životu ove pjesme, u vidu ilustracija, načinio je likovni umjetnik i skulptor Addis Elias Fejzić. Dizajn izložbe i vizuale načinio je grafički dizajner Amar Zahiragić. Na samom otvorenju saz će zasvirati Zanin Berbić, koji će i otpjevati odabrane pjesme uz pratnju harmonikaša Damira Galijaševića. Stručno o sevdalinci progovorit će dr. Tamara Karača-Beljak, domaćin izložbe je direktor Zemaljskog muzeja dr. Mirsad Sijarić, a autorica izložbe je dr. Nirha Efendić, kustosica za usmenu poeziju na Odjeljenju za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH.

Izložbu su finansijski podržali ASA banka te Fondacija za scenske, likovne i muzičke umjetnosti Federacije BiH. Radujemo se Vašem dolasku 26. 9. 2022. u 19 časova u Velikoj sali Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH.

 

The National Museum of Bosnia and Herzegovina will stage the exhibition entitled ' Sevdalinka - picture, word and sound' which willl present the chronology of development of oral poetry which is commonly known as sevdalinka, from the Middle Ages to the modern era. Sevdalinka belongs to the most beautiful forms of oral literature produced by the people of Bosnia and Herzegovina, and it will be presented through four historical periods in which it developed and matured in the cultural milieu of Bosnia. In addition to the audio content, the exhibition will be accompanied by a series of art works inspired by this song form.

The audio compoment of the exhibition will contain recordings of sevdalinka from the Folklore Archive of the National Museum and the Archive of Radio Bosnia and Herzegovina.

Visual depiction of historical events related to the first mentioning of sevdalinka the form of illustrations was created by visual artist and sculptor Addis Elias Fejić. The exhibition and the visuals were designed by graphic designer Amar Zahiragić. Zanin Berbić will play the saz at the opening ceremony, and sing several selected songs accompanied by accordion player Damir Galijašević. Dr. Tamara Karača-Beljak will speak expertly about the sevdalinka, the host of the exhibition is Director of the National Museum dr. Mirsad Sijarić, and the author of the exhibition is dr. Nirha Efendić, curator of oral poetry at the Ethnology Department of the National Museum of Bosnia and Herzegovina.

The exhibition was financially supported by ASA Bank and the Foundation for Performing, Visual and Musical Arts of the Federation of Bosnia and Herzegovina. We look forward to seeing you on September 26, 2022 at 7 p.m. in the Great Hall of the Department of Ethnology of the National Museum of Bosnia and Herzegovina.