You are here

Sjećanje na Branku Raunig (1935-2008)

Danas, 13. juna 2018. godine, navršava se deset godina od smrti dr. Branke Raunig.

Dr. Raunig, zbog doprinosa razvoju arheološke nauke naše zemlje i okruženja, pripada najznačajnijoj generaciji bosanskohercegovačkih arheologa 20. stoljeća.

Rođena je u Sarajevu 1. januara 1935. godine a svoje djetinjstvo i ranu mladost provela je u Kraljevu. Godine 1954. upisala je studij arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a diplomirala 1958.god. u klasi profesora dr. Branka Gavele. Nakon završenog fakulteta odlazi u Bosnu i Hercegovinu, u Muzej Pounja u Bihaću, gdje je radeći u svojstvu kustosa arheologa započela svoje istraživanje o Japodima otkrivajući i proučavajući njihove spomenike i materijalnu kulturu. Nakon 1963. god. nastavila je svoju karijeru arheologa u Muzeju Đakovštine gdje je rukovodila Odjelom za arheologiju i historiju. Zbog svog profesionalnog interesa za Japode iz Pounja ostala je vezana za Bosnu, pa je 1971.god. zvanje magistra struke stekla odbranom teme „Japodski kameni sepulkralni i sakralni spomenici“, nakon čega se vraća u Bihać i počinje najplodonosniji period njenog rada. Narednih 11 godina vršila je dužnost direktorice Muzeja Pounja i rukovodila arheološkim i historijskim odjelom do odlaska u mirovinu, 1998. godine. Krunu višegodišnjeg rada Branke Raunig predstavlja doktorska disertacija „Umjetnost i religija prahistorijskih Japoda“, koju je odbranila 1992. god. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao voditelj arheološki istraživanja i kao potpora kolegama radila je na brojnim arheološkim nalazištima od kojih izdvajamo: Crkvina Golubić − Bihać (1960., 1962.), Vranduk − Zenica (1968.), Pod − Bugojno (1973.), Gradina i sojeničko naselje u Ripču (1975. i 1976.), te Laminci - Bosanska Gradiška (1990. i 1991.).

Rezultate svojih istraživanja je pravovremeno i iscrpno publicirala u najznačajnijim arheološkim glasilima u zemlji i inostranstvu, kao što su: Glasnik Zemaljskog muzeja  BiH, Godišnjak ANUBiH, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Opuscula archaeologica Zagreb, Arheološki vestnik Ljubljana, Arheološki pregled Ljubljana, Starinar Beograd i  Arheološki pregled Beograd.

Danas se prisjećamo lika i djela dr. Branke Raunig te joj dugujemo veliku zahvalnost na njenom  naučnom doprinosu.