You are here

Topič izazov

Tokom mjeseca aprila Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine pripremio je nekoliko izazova za našu publiku kojoj tokom vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 virusa nedostaje posjeta i kontakt sa Muzejom. 
Nastojali smo animirati, zabaviti i uz sve to edukovati našu publiku kroz Topič izazov koji je imao za cilj da oponašate neke od likova sa Topičevih fotografija prateći fotografije koje su publikovane u monografiji „Između dvije imperije“. 
Rezultate koje smo dobili su kreativne fotografije naše publike koja je uspjela da oponaša neku od ličnosti koje su živjele između dva carstva, a prikazane u na Topičevim fotografijama. 
Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u izazovu!