You are here

"Topot keltskih konja" gostuje u Muzeju u Doboju

Kelti nastavljaju svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu!

Topot keltskih konja, izložba Tolminskog muzeja u suradnji sa Zemaljskim muzejom BiH bit će otvorena u Muzeju u Doboju u ponedjeljak, 23. aprila 2018. godine u 14 sati.

U izložbi su predstavljeni nalazi sa lokaliteta Bizjakova hiša u Kobaridu – keltskog svetišta koje se datira na početak mlađeg željeznog doba, i nalazi sa sličnog lokaliteta u neposrednoj blizini Sarajeva - Kamenjače u Brezi.

Izložba, realizirana u saradnji sa Republikom Slovenijom i Tominskim muzejom, prva je gostujuća arheološka izložba u Bosni i Hercegovini, a prije Doboja priliku da je vide imali su posjetitelji Zavičajnog muzeja Goražde.

Izložba će u Muzeju u Doboju biti postavljena do 21. maja 2018. godine.

Ovom međuinstitucionalnom suradnjom i izložbom obilježavamo 130 godišnjicu postojanja i rada Zemaljskog muzeja BiH.