You are here

Université Catholique Louvain i Zemaljski muzej BiH (ERASMUS +)

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za etnologiju, u saradnji sa Laboratorijom za antropologiju na Université Catholique Louvain (UCL) u Belgiji realizirao je prvu fazu Erasmus + programa. Na poziv domaćina, prof. Anne-Marie Vuillemenot, Dr. Nirha Efendić predstavila je rezultate svog rada na istraživanju sevdalinke kao usmenoknjiževne lirske vrste, te u pratnji kolegica arheologa MA Lejle Bečar i MA Adise Lepić prisustvovala seminaru gdje se razgovaralo o mogućim poveznicama i sličnom razumijevanju usmenog naslijeđa Bosne sa folklornom tradicijom u Moldaviji, koja baštini dor muziku, kao i vrstu lirske usmene pjesme doinu.

Nakon seminara, predstavljena su i sva novija etnološka izdanja Zemaljskog Muzeja BiH: dvojezična antologija sevdalinki Miris dunja Mashe Belyavski-Frank; Zbirka usmenih pjesma Narodne Umotvorine; Bošnjačka usmena balada Muniba Maglajlića; monografija Bošnjačka usmena lirika – kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja Nirhe Efendić, te posljednja etnološka sveska Glasnika Zemaljskog muzeja BiH.