You are here

ZMBiH u službenoj posjeti Muzeju Louvre

Na poziv kolega iz Republike Francuske v.d. direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine dr. Mirsad Sijarić je od 25. do 27. 11. 2018. boravio u službenoj posjeti Muzeju Louvre u Parizu. Prilikom  sastanka s predsjednikom-direktorom Muzeja Louvre, dr. Jean-Luc Martinezom i njegovim timom za diplomatske odnose, dogovoren je nastavak saradnje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Muzeja Louvre, prvenstveno u smislu razmjene iskustava na poljima inventarizacije zbirki i njihove preventivne konzervacije. Na radnim sastancima sa voditeljima različitih odjela tog impresivnog francuskog nacionalnog muzeja rezimirani su dosadašnji rezultati saradnje te napravljeni konkretni planovi i definirani precizni zadaci za nastavak iste u 2019. godini. Posjeta je iskorištena i za obilazak centralnog dokumentacionog centra kao i konzervatorskog odjela Muzeja Louvre u kojim se trenutno obavljaju obimni pripremni poslovi za izmještanje oko 250 000 predmeta na novu lokaciju izvan Pariza, jer je procijenjeno da oni mogu biti ugroženi mogućim plavljenjem podrumskih prostora u kojim su do sada bili smješteni.

Kolege iz Muzeja Louvre su također pomogle uspostavljanje službenog kontakta između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Prirodoslovnog muzeja u Parizu (Muséum national d'histoire naturelle) s čijim je predstavnicima razgovarano o mogućnostima saradnje na pitanjima poboljšanja uslova rada na Odjeljenju za prirodne nauke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Zadovoljstvo nam je saopštiti da će se najbolje radne prakse svjetskih muzeja i dalje nastaviti primjenjivati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Ovu posjeta realizirana je uz svesrdnu pomoć ambasade Republike Francuske u Sarajevu, kao nastavak naše uspješne i plodonosne saradnje.