You are here

Ženska kapa sa tepelukom

  • Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, kapa s tepelukom

Odsjek:

Žensko oglavlje napravljeno je iz više dijelova. Svaki dio radio je drugi majstor, a na kraju ih je spajao u jednu cjelinu majstor koji se bavio izradom fesova i ženskih oglavlja.

Kapa ima oblik plitkog fesa od filca crne boje, dok su joj sa prednje strane ivice malo niže nego pozadi. Oko kape su postavljene rese od crne žive svile, sa prednje strane kraće, pozadi duže, skoro do ramena. Sa prednje strane, iznad čela, nema resa, nego su našivene tri turske pozlaćene pare. Kapa je optočena ljubičastom trakom, koja je pozadi vezana u mašnu. Na kapi je tepeluk sa zlatovezom i vezom od veoma sitnog bisera. Motivi su sitne grančice raspoređene u krug. U sredini se nalazi rozeta od bisera. 

Ovaj predmet dio je gradske bošnjačke ženske nošnje i kao mnogi skupocjeni i pažljivo rađeni dijelovi odjeće ukazuje na prestižni društveni status svoje vlasnice.

Lokalitet:

Datiranje:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Dijelovi nošnje se čuvaju u depou Odjeljenja za etnologiju, gdje su dostupni uz konsultacije s administracijom Zemaljskog muzeja BiH.
  • Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, kapa s tepelukom