You are here

Barka za ribu

  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, pribor za ribolov, barka za ribu

Odsjek:

Ulovljenu ribu trebalo je što duže očuvati u svježem stanju jer je to utjecalo na njenu tržišnu vrijednost. U tu svrhu pravljene su male barke za čuvanje kvalitetnije ribe. Barke su vezivane za čamac i imale su nekoliko rupa za protok vode, što je omogućavalo da riba ostane živa dugo nakon što je ulovljena. Ova barka ima elipsast oblik, ravno dno i zatvorena je na vrhu. Na gornjem dijelu barke nalazi se mali poklopac zaključan katancem. Većim dijelom izrađena je od topole, a neki dijelovi od hrastovine. Barku je u Zemaljski muzej BiH dopremio Vejsil Ćurčić 1899. godine.

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se nalazi u zbirci sprava za lov i ribolov, može se pogledati uz konsultacije sa kustosom.
  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, pribor za ribolov, barka za ribu