You are here

Donja Dolina kod Bosanske Gradiške

Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, pribor za ribolov, barka za ribu

Barka za ribu

Ulovljenu ribu trebalo je što duže očuvati u svježem stanju jer je to utjecalo na njenu tržišnu vrijednost. U tu svrhu pravljene su male barke za čuvanje kvalitetnije ribe.

arheologija prahistorija kaciga

Bronzana kaciga ilirskog tipa

Bronzana kaciga dio je inventara jednog od najbogatijih ratničkih grobova nekropole u Donjoj Dolini iz perioda starijeg željeznog doba. Pripada dijelu odbrambenog naoružanja, a odlikuje se tipološkim karakteristikama starijeg tipa IIA ilirskih kaciga.

arheologija prahistorija narukvica

Narukvica tipa Donja Dolina

Bronzana narukvica tipa Donja Dolina je narukvica otvorenih krajeva, sa dvije vrste poprečnih rebara: rebra ukrašena sa po tri dugmeta, i neukrašena rebra.