You are here

Narukvica tipa Donja Dolina

  • arheologija prahistorija narukvica

Odsjek:

Bronzana narukvica tipa Donja Dolina je narukvica otvorenih krajeva, sa dvije vrste poprečnih rebara: rebra ukrašena sa po tri dugmeta, i neukrašena rebra.

Sastavni je dio ranolatenske ženske nošnje, a nošena je uz fibule tipa Karaburma 63, karakteristične po unazad savijenoj nozi ukrašenoj kuglicom i privjescima na opruzi. S obzirom na količinu cjelovitih primjeraka i ulomaka narukvice, te njihovu tipološku raznovrsnost, pretpostavka je da su se izrađivale u radionici u Donjoj Dolini, te su po tome i nazvane. Istovremeno, Donja Dolina predstavlja najjužnije nalazište ovih narukvica, odakle su se one širile na teritorij Istočnih Kelta – Skordiska. Jedina sigurna grobna cjelina u kojoj su pronađene ovakve narukvice također potječe s istoga lokaliteta. S obzirom na mali promjer, ovaj je primjerak pripadao djevojčici.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija narukvica