You are here

Keramička posuda kostolačke kulture

  • arheologija prahistorija posuda

Odsjek:

Sliv gornjeg i donjeg toka rijeke Bosne područje je jugozapadnog, perifernog, rasprostiranja kostolačke kulture na bosanskohercegovačkom području s najznačajnijim lokalitetom Pivnica kod Odžaka.

Izrazita i prepoznatljiva karakteristika ove kulture bogato je i raznovrsno dekoriranje keramičkog posuđa u primjeni tehnike brazdastog urezivanja, žigosanja, ubadanja, udubljivanja i urezivanja uz znatnu upotrebu bijele inkrustacije. Ukrasi u obliku rombova i trouglova u pravilu se smještaju na trbuh ili rame posude i organizirani su u različitim kombinacijama u okviru metopa ili širokih pojaseva.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija posuda