You are here

Fibula s osmičastim ukrasom

  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, kopča, fibula, željezno doba

Odsjek:

Fibula ili kopča je služila za kopčanje odjeće i kao ukras.

Ova ima specifičan ukras u vidu četiri brojke osam, koji je smješten na njenom luku. Pripada velikoj grupi fibula sa istim ukrasom, a koje se međusobno razlikuju po tome gdje je ukras smješten (luk, noga ili luk i noga), te po samom broju osmica. Nalazimo ih na širokom području centralne Evrope, a potječu iz cijelog perioda mlađeg željeznog doba, zavisno od varijante.

Ovaj primjerak pripada varijanti specifičnoj samo za bosanskohercegovačke lokalitete (Debelo brdo kod Sarajeva, Kamenjača u Brezi, Mahrevići kod Čajniča i Gorica kod Gruda); ovu varijantu odlikuje ukras osmica na luku, te ukras lažnih petlji i jagodica na nozi, stvarajući tako jedinstven način ukrašavanja.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja  i kustosom.
  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, kopča, fibula, željezno doba