You are here

Keramička posuda – amfora s tri ručke

  • arheologija prahistorija amfora

Odsjek:

Trbušasta posuda – amfora visokog cilindričnog vrata, istaknutog ramena s dvije ili tri trakaste ručke – pripada kategoriji finog keramičkog posuđa.

Osobitost keramičkog repertoara ogleda se u načinu ukrašavanja koje se izvodi na najistaknutijem dijelu posude – najčešće pravolinijskim, mrežasto šrafiranim trakama i trouglovima te zakrivljenim motivima u obliku koncentričnih kružnica ili girlandi izvedenih tehnikom urezivanja, udubljivanja, kaneliranja i ubodima s upotrebom bijele inkrustacije. Odlika ovog dekorativnog stila je apstraktnost i stroga simetričnost, pri čemu se pojedinačni motivi ili cijele kompozicije motiva pravilno, naizmjenično ponavljaju, što je i općenito karakteristika ornamentalnog sistema srednjobosanske kulturne grupe tokom kasnog bronzanog doba.

Lokalitet:

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmeti se čuvaju u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje su dostupni uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija amfora