You are here

Larnax – kutijica za nakit

  • arheologija prahistorija kutija za nakit

Odsjek:

Bronzana kutijica pravougaonog oblika, sa željeznom osovinom za poklopac i malom bravicom, namijenjena za držanje nakita.

Bila je sastavni dio ostave kovačkog i juvelirskog alata, otkrivene 1977. godine ispod utvrđenja na Ošanjićima, a koja se sastojala od 245 željeznih, bronzanih, staklenih i srebrnih predmeta te mnoštva ulomaka, ukupne težine nešto više od 34 kg. U arheološkoj terminologiji, pod pojmom „ostava” podrazumijevamo zakopavanje ličnih dragocjenosti u situaciji kad osoba mora bježati (pred ratom i sl.).

U samoj kutijici se prilikom otkrivanja nalazio nakit: srebrna naušnica, privjesak sa kauri školjkom, staklene perle, ljubičasta gema itd. Kutijica pokazuje sličnosti sa velikom i malom zlatnom škrinjom iz grobnice Filipa II Makedonskog kod sela Vergina u blizini Soluna, odnosno, ukazuje na veze sa mediteranskim kulturnim krugom.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija kutija za nakit