You are here

Butmirski lonac

  • arheologija prahistorija lonac

Odsjek:

Najznačajnija kasnoneolitička kulturna pojava u Bosni i Hercegovini, nazvana prema istoimenom i prvom istraženom lokalitetu, Butmiru kod Sarajeva. Odlikuje se karakterističnim oblicima keramičkog posuđa i specifičnim ornamentalnim sistemom, kao i bogatstvom figuralne plastike, koji su najizrazitiji u klasičnom stepenu razvoja ove kulture.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija lonac