You are here

Figurina žene

  • arheologija prahistorija figurina

Odsjek:

Najveći broj ljudskih figura s lokaliteta Butmir pripada ženskim likovima na kojima su jasno izražene spolne osobine. Na pojedinim primjerima su urezanim linijama i ubodima naglašeni i pojedini detalji odjeće – haljina, naramenice, ogrlice i sl. Predstave ženskih figura su vjerojatno imale i ulogu kultnog karaktera budući da je njihova pojava u vremenu neolitika kada su vladali matrijahalni odnosi sasvim uobičajena. Općenito ljudske figure iz Butmira odražavaju vrlo bogat duhovni život, a predstave ženskih figura se povezuju sa kultom žene odnosno kultom plodnosti.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija figurina