You are here

Keramička posuda vučedolske kulture

  • arheologija prahistorija posuda lonac
  • arheologija prahistorija posuda lonac

Odsjek:

Keramička posuda iz pećine Hrustovača kod Sanskog Mosta pripada najizrazitijoj kasnoeneolitičkoj kulturnoj pojavi u Bosni i Hercegovini – vučedolskoj kulturi, koja se u svojoj kasnoj fazi širi dolinom Une i Sane u zapadnu i dolinom Bosne i Vrbasa u srednju Bosnu.

Jedinstven ornamentalni sistem ukrašavanja keramičkih posuda, vučedolsku kulturu na bosanskohercegovačkom području definira kroz dva regionalna tipa: zapadnobosanski ili hrustovački tip i južnobosanski ili tip Debelo brdo. Stilske odlike keramičkih nalaza karakterizira specifičan način ukrašavanja u tehnici rovašenja, žigosanja i brazdastog urezivanja geometrijskih (trouglovi, rombovi, kvadrati, krugovi) ili jednostavnih linearnih (cik-cak i prava linija) motiva uz upotrebu bijele inkrustacije, po čemu je keramička industrija vučedolske kulture i najprepoznatljivija.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija posuda lonac
  • arheologija prahistorija posuda lonac