You are here

Sisari

Od oko 6.500 vrsta sisara, njih 200 registrirano je u Evropi. Stalna izložba na Odjeljenju za prirodne nauke pokazuje bogatstvo i raznovrsnost ovog segmenta faune na prostorima Bosne i Hercegovine. Zastupljene su vrste iz svih glavnih grupa sisara: insektojedi (Insectivora), netopiri ili šišmiši (Chiroptera), dvojezupci (Lagomorpha), glodari (Rodentia), zvijeri (Carnivora) i dvopapkari (Artiodactyla).