You are here

Ptice Bosne i Hercegovine

U Bosni i Hercegovini, tokom 19. i 20. stoljeća, zabilježeno je prisustvo 326 vrsta iz razreda ptica (Aves). Od toga, 226 vrsta zabilježeno je na gniježđenju, dok su preostale registrirane u prolazu ili tokom zimovanja. Nažalost, prema podacima s kraja 20. stoljeća, usljed različitih negativnih utjecaja, na spisku gnjezdarica u Bosni i Hercegovini 16 vrsta je označeno kao izumrlo. Sistematska zbirka ptica predstavlja dio naučne kolekcije ptica sa Balkanskog poluostrva, koja je po broju primjeraka najveća u regiji.