You are here

Živi svijet Bosne i Hercegovine

Stalno postavljena na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba se sastoji od šest diorama koje prikazuju najkarakterističnije životne zajednice na prostoru Bosne i Hercegovine: hercegovački krš, bosansko pobrđe, bosanskohercegovačku goru (dvije diorame), visokoplaninske pašnjake i planinsko jezero. Diorame prikazuju i biljni i životinjski svijet ovih staništa.