You are here

Kopitari i papkari svijeta

Među kičmenjacima nijedna grupa životinja nije toliko naizgled raznovrsna, a u isto vrijeme rodbinski povezana kao što su kopitari. Njihovih pet redova – morske krave (Sirenia), damani (Hyracoidea), slonovi (Proboscidae), jednoprsti kopitari (Perissodactyla) i dvoprsti papkari (Artiodactyla) – nalazi se u svim tipovima staništa, a njihova je raznovrsnost odraz širokog prilagođavanja različitim uvjetima opstanka.

Izložba se sastoji od dva dijela. Opći nas dio upoznaje sa glavnim obilježjima cijele grupe i njenim historijskim razvitkom, koji seže do početka tercijara (65–60 miliona godina), dok ostatak izložbe sadrži eksponate pojedinih vrsta – životinje preparirane u cijelosti, skelete ili pojedine dijelove tijela.