You are here

Beskičmenjaci

Carstvo životinja podijeljeno je, na osnovu posjedovanja kičme, u dvije grupe: beskičmenjake (Avertebrata) i kičmenjake (Vertebrata). Beskičmenjaci čine oko 95% svih do sada otkrivenih životinjskih vrsta. Izložba Beskičmenjaci, u trajnoj postavci Odjeljenja za prirodne nauke, odražava brojnost i bogatstvo svijeta beskičmenjaka. 

Po svojoj historijskoj i naučnoj vrijednosti, kao i po broju izloženih primjeraka, posebno mjesto zauzima entomološka zbirka. Izložena zbirka od oko 16.000 insekata predstavlja samo dio naučne entomološke zbirke, te spada u red najbogatijih i najznačajnijih zbirki ove vrste na području Balkanskog poluostrva. Ima dvije cjeline: Insekti Balkanskog poluostrva i Egzotični insekti.

Zbirka Mekušci Balkanskog poluostrva donosi 80 karakterističnih predstavnika kopnene i slatkovodne malakofaune Balkana, dok je u zbirci Mekušci vanbalkanskog područja izloženo oko 50 vrsta iz ostatka svijeta. U dvije vitrine izložene su 182 vrste puževa i školjki Mediterana, koji čine istoimenu zbirku. U zbirci Vodeni, kopneni i parazitski beskičmenjaci izloženo je 55 vrsta ovih beskičmenjaka, a u zbirci Zglavkari (Arthropoda) 37 vrsta škorpija, rakova i pauka.