You are here

Sehara

  • Konzervacija i restauracija sehare
  • Konzervacija i restauracija sehare

Odsjek:

Konzervacija i restauracija sehare,  poklonjene Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, koja je napravljena od kombinacije različitih materijala: metal, drvo, papir. Radovi su u toku.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Radovi su u toku

Predmeti na ovom odsjeku

  • Konzervacija i restauracija sehare
  • Konzervacija i restauracija sehare