You are here

Sehara

Konzervacija i restauracija sehare

Sehara

Konzervacija i restauracija sehare,  poklonjene Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, koja je napravljena od kombinacije različitih materijala: metal, drvo, papir. Radovi su u toku.