You are here

1. do 3. stoljeće

arheologija antika skulptura

Skulptura boginje Dijane

Historiografska i arheološka istraživanja na prostorima današnje Bosne i Hercegovine potvrđuju poznatu činjenicu da su stari Rimljani, paralelno sa širenjem svoje teritorije, širili i civilizacijski utjecaj, koji se jasno prepoznaje, između ostalog, i po širenju njihovih vjerskih kultova.