You are here

kasni neolitik (4800. godina pr. n. e.)

arheologija prahistorija posuda
<

Posuda butmirske kulture

Upotreba keramičkog materijala najizrazitija je karakteristika butmirske kulture.