You are here

Posuda butmirske kulture

  • arheologija prahistorija posuda

Odsjek:

Upotreba keramičkog materijala najizrazitija je karakteristika butmirske kulture.

U njenoj klasičnoj fazi visoka umjetnička vrijednost keramičkih posuda dolazi do punog izražaja u raznolikom repertoaru oblika i karakterističnom načinu dekoriranja. Motivi su geometrijski, spiralni i trakasti (trokutovi, rombovi, 'šahovska polja' i sl.). Najčešće se izvode tehnikom urezivanja, punktiranja, udubljivanja, izrezivanja i plastičnog modeliranja. Bijela ili crvena inkrustacija ističe primarne motive i postiže koloristički efekt.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija posuda