You are here

keramička posuda

Keramika

Za novi stalni postav Odsjeka za prahistoriju vrši se konzervacija i restauracija keramičkih posuda. Na posudama se obavlja konsolidacija i rekonstrukcija. Da bi se vratila čitljivost predmetu, na modelovanim dijelovima radi se retuš.

arheologija prahistorija posuda
<

Posuda butmirske kulture

Upotreba keramičkog materijala najizrazitija je karakteristika butmirske kulture.