You are here

Keramika

Odsjek:

Za novi stalni postav Odsjeka za prahistoriju vrši se konzervacija i restauracija keramičkih posuda. Na posudama se obavlja konsolidacija i rekonstrukcija. Da bi se vratila čitljivost predmetu, na modelovanim dijelovima radi se retuš.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
stalni postav Odsjeka za prahistoriju

Predmeti na ovom odsjeku