You are here

Mozaik

  • Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća
  • konzervacija i restauracija dva fragmenta u saradnji sa restauratorima iz Opificio Delle Pietre Dure
  • Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća

Odsjek:

Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća, sastoji se od 13 fragmenata,  njegova ukupna veličina iznosi oko 4 m X 6 m. Do sada su konzervirana i restaurirana  dva fragmenta u saradnji sa restauratorima iz Opificio Delle Pietre Dure iz Firence. Trenutno se radi na planovima konzervacije i restauracije ostalih fragmenata. 

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
dijelom restaurirano

Predmeti na ovom odsjeku

  • Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća
  • konzervacija i restauracija dva fragmenta u saradnji sa restauratorima iz Opificio Delle Pietre Dure
  • Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća