You are here

kamen

slika Kamene stolice iz Bukovice
<

Vladarski tron

Kamena stolica iz Bukovice najvjerovatnije je bila vladarsko prijestolje Jelene Grube, jedine samostalne kraljice koja je vladala Bosnom nakon smrti svoga supruga Dabiše (1395.-1398.).

Stećci

Konzervatorski radovi - uklanjanje nečistoća i drugih korozionih produkata sa površine kamena. Saniranje malih pukotina i oštećenja. 

Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća

Mozaik

Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća, sastoji se od 13 fragmenata,  njegova ukupna veličina iznosi oko 4 m X 6 m. Do sada su konzervirana i restaurirana  dva fragmenta u saradnji sa restauratorima iz Opificio Delle Pietre Dure iz Firence.

arheologija srednji vijek nadgrobna ploča

Fragment nadgrobne ploče kralja Stjepana Tomaša 

Tokom arheoloških iskopavanja Bobovca, stolnog mjesta bosanskih vladara, otkriveno je više fragmenata nadgrobnih ploča tri različita bosanska kralja.

arheologija srednji vijek gotički natprozornik
<

Gotički natprozornik iz kraljevskog dvora na Bobovcu

Gornja palača kraljevskog dvora na Bobovcu, četverougaona građevina duga 19 i široka 5,6 metara, unutar koje se nalazila mala dvorska kapela, imala je monumentalne prozore u formi bifore ili trifore.