You are here

Stećci

Odsjek:

Konzervatorski radovi - uklanjanje nečistoća i drugih korozionih produkata sa površine kamena. Saniranje malih pukotina i oštećenja. 

Lokalitet:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Predmeti na ovom odsjeku