You are here

Kasno bronzano doba (9. stoljeće pr. n. e.)

arheologija prahistorija mač

Kratki bronzani mač

Ostava iz kasnog bronzanog doba, otkrivena u Velikom Mošunju kod Viteza 1913. godine, sadrži ekskluzivne i raznovrsne nalaze ukrasne namjene.