You are here

Kratki bronzani mač

  • arheologija prahistorija mač

Odsjek:

Ostava iz kasnog bronzanog doba, otkrivena u Velikom Mošunju kod Viteza 1913. godine, sadrži ekskluzivne i raznovrsne nalaze ukrasne namjene. Luksuzna i kvalitetna izrada ukazuje na predmete visoke vrijednosti, koji su vjerovatno kao statusni simbol pripadali nekom istaknutom pojedincu u okviru lokalne društvene zajednice.

Najreprezentativniji nalaz unutar ostave je kratki bronzani mač s drškom od punog metala i pripadajućim mu bronzanim koricama – tipa Veliki Mošunj. Svi nalazi imaju bogat geometrijski ukras čija su dekorativna obilježja vodeći motivi zapadnobalkanskoga geometrijskog stila – najčešće u vidu dva niza koso šrafiranih trouglova, između kojih nastaje negativ cik-cak motiva u obliku trake. Zbog specifičnog dekorativnog stila srednjobosanske kulturne grupe tokom kasnog bronzanog doba pretpostavlja se da su nalazi iz Velikog Mošunja nastali u nekoj lokalnoj radionici.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija mač