You are here

Bronzani mač s bronzanim koricama

arheologija prahistorija mač

Kratki bronzani mač

Ostava iz kasnog bronzanog doba, otkrivena u Velikom Mošunju kod Viteza 1913. godine, sadrži ekskluzivne i raznovrsne nalaze ukrasne namjene.