You are here

Veliki Mošunj kod Viteza (dolina Lašve)

arheologija prahistorija mač

Kratki bronzani mač

Ostava iz kasnog bronzanog doba, otkrivena u Velikom Mošunju kod Viteza 1913. godine, sadrži ekskluzivne i raznovrsne nalaze ukrasne namjene.