You are here

otok Tinos u Egejskom moru (Grčka)

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, sisari, kitovi, skelet, ulješura

Patkasta ulješura – Hyperoodon ampullatus Forster

Kitovi (Cetacea) su grupa koja obuhvata oko 80 vrsta izuzetno velikih sisara koji su prilagođeni životu u vodi. Za razliku od riba, kod kitova su peraje kožni nabori bez kostura. Kitovi se smatraju izuzetno dugovječnim životinjama – pojedine vrste mogu živjeti preko 200 godina.