You are here

skulptura; figura

arheologija antika skulptura

Bronzana ruka Sabazijeva kulta

Prostor današnje Srebrenice u antičkom periodu bio je rudarsko i administrativno sjedište, odakle se upravljalo rudnicima u čak dvije provincije: Dalmaciji i Panoniji.