You are here

uspavanka

etnologija duhovna kultura uspavanka

Uspavanka „Spavaj, spavaj, ako ti se drijema“

Spavaj, spavaj, ako ti se drijema,
Jer od sanka ništa ljepše nema!
Anđeli ti na san dolazili,
I lijepu ti pjesmu zapjevali.
Spavaj, spavaj, u džidžanoj beši!
Beša ti se na moru kovala – 
Kovala je četir' kujundžije.
Jedan kuje, drugi pozlaćuje