You are here

Muhara — Amanita muscaria L. ex Fr.

  • Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, muhara, Amanita

Odsjek:

Muhara je postala sinonimom za otrovnost, ali ni izdaleka nije toliko otrovna kao neki drugi pripadnici roda Amanita, iz porodice ovojnjača (Amanitaceae).

Raste u jesen, i to najčešće u četinarskim šumama, te pored breza. Ovo je dosta masivna i velika gljiva, s karakterističnim bijelim krpicama (bradavicama) na klobuku. Kod nekih primjeraka krpice mogu i potpuno izostati, a postoji varijetet aureola Kalc., koji je potpuno bez krpica. Klobuk je najčešće karakteristične crvene boje, mada može biti i skoro narandžast ili crvenkastožućkast. Listići bijeli, stručak također bijel te sa vjenčićem, dok se na dnu nalaze bradavičasti ostaci ovoja ili volve. Meso bijelo, miris blag.

Nekada se muhara (na što ukazuje i samo ime) koristila za uništavanje muha i insekata, te je za nju poznat i narodni naziv muhomor. Inače, usljed sadržaja muskarina, to je halucinogena gljiva.

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Muharu možete vidjeti u izložbi Gljive na Odjeljenju za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, muhara, Amanita