You are here

model gljive

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, vrganj

Proljetni vrganj — Boletus reticulatus (Schff.) Boud.

Pripadnik porodice vrganjevki (Boletaceae), ovo je jedan od najranijih vrganja u sezoni. Javlja se već u maju i junu, a može se javiti i u jesen, najčešće u hrastovo-grabovim ali i u bukovim šumama.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, golubača

Golubača — Russula virescens (Schff. ex Zant.) Fr.

Jedna od najukusnijih i najprepoznatljivijih gljiva iz porodice krasnica (Russulaceae). Veoma česta gljiva, naročito u hrastovo-grabovim šumama, mada se može javiti i u četinarskim šumama pored jela. Raste od kraja proljeća do jeseni, ponekad u velikim grupama.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, zimska panjevčica, Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.

Zimska panjevčica — Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.

Zimska gljiva iz porodice vitezovki (Tricholomataceae) raste na listopadnom drveću i naročito na panjevima bukve, lipe, vrbe, bagrema, johe i sl. Raste u busenima ili nizovima.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, muhara, Amanita

Muhara — Amanita muscaria L. ex Fr.

Muhara je postala sinonimom za otrovnost, ali ni izdaleka nije toliko otrovna kao neki drugi pripadnici roda Amanita, iz porodice ovojnjača (Amanitaceae).

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, zelena pupavka, Amanita

Zelena pupavka — Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.

Smrtno otrovna gljiva iz porodice ovojnjača (Amanitaceae). Raste skoro u svim šumama, i to od ljeta do jeseni.