You are here

Fosilna zmija – Mesophis nopcsai Bolkay

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, zmija

Odsjek:

Fosilni ostaci ove zmije nađeni su u Selištu kod Bileće u gornjokrednim laporovitim krečnjacima, nastalim sedimentacijom u marinskim uvjetima prije oko 90 miliona godina. Nalazi fosilnih zmija su rijetki, pa je svaki nalaz veoma značajan zbog proučavanja njihovog razvoja. Najstariji nađeni ostaci zmija su donjokredne starosti (oko 140 miliona godina). Smatra se da vode porijeklo od jedne grupe guštera iz reda Squamata, kojem i same pripadaju, ali još nije razjašnjeno od koje – vodenih mosasaurida ili nekih kopnenih oblika.

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Fosilna zmija je dio zbirke Vertebrate, koja se čuva u Paleontološkom depou. Dostupna je za proučavanje uz konsultacije sa administracijom muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, zmija