You are here

Čovječija ribica – Proteus anguinus Laurenti

  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, životinje, vodozemci, čovječija ribica

Odsjek:

Čovječija ribica (Proteus anguinus) endemična je vrsta vodozemca (Amphibia), koja naseljava podzemne vode i pećine u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori. U novije vrijeme, zabilježena je i u pojedinim pećinama u Njemačkoj i Francuskoj, gdje je vještački unesena.

Prepoznatljiva je po vijolikom tijelu bez boje, kruškoliko zaobljenoj glavi, vanjskim škrgama i nogama sa po tri mala prsta. Prilikom razvoja ne doživljava potpunu preobrazbu, tj. odrasla jedinka zadržava određene karakteristike ličinke (neotenija). Dostiže maksimalnu dužinu do 40 cm. Najveći je broj opisanih lokacija ove vrste na području Popovog polja i njegove bliže okoline.

U izložbenoj postavci Pećinska fauna izložen je primjerak ulovljen 21. 5. 1895. godine u Studencima kod Ljubuškog. Čovječija ribica svrstava se u red ugroženih vrsta, a zaštićena je Bernskom konvencijom i Evropskom direktivom o zaštiti staništa. 

Dostupnost 
Čovječiju ribicu možete vidjeti u izložbenoj postavci Pećinska fauna, na Odjeljenju za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, životinje, vodozemci, čovječija ribica