You are here

Bradan ili kostoberina – Gypaetus barbatus Linnaeus

  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem
  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem

Odsjek:

Lešinari obuhvataju specifičnu grupu ptica grabljivica koje se hrane lešinama. Prema pisanju Otmara Reisera, Bosna i Hercegovina je, uz Grčku i Španiju, bila jedna od rijetkih evropskih zemalja gdje su početkom 20. stoljeća obitavale sve četiri vrste lešinara: crni lešinar ili sup starješina (Aegypius monachus), bjeloglavi sup (Gyps fulvus), bijela kanja ili crkavica (Neophron percnopterus) i bradan ili kostoberina (Gypaetus barbatus), a bjeloglavi sup, bradan i crkavica su bili i gnjezdarice. Početkom 21. stoljeća, ove vrste nisu zabilježene u Bosni i Hercegovini – izuzmemo li rijetke prelete bjeloglavog supa i bradana. 

Naziv bradan potječe od čuperka dlačica koje se nalaze ispod kljuna, dok kostoberina dolazi od specifičnog načina hranjenja: ptica prvo mrvi kost bacajući je na stijenu iz zraka, a potom njene ostatke 'bere' sa tla. U holu na spratu Odjeljenja za prirodne nauke izloženo je pet primjeraka, koji su, zbog svoje spektakularnosti, krajem 19. stoljeća izlagani i na svjetskim izložbama u Briselu, Parizu i Budimpešti.

Dostupnost 
Taksidermičke preparate bradana možete vidjeti u izložbenoj postavci Sisari, u holu Odjeljenja za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem
  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem