You are here

Kakapo - Strigops habroptila Gray

  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, Zoogeografska izložba, kakapo

Odsjek:

Kakapo ili sova papagaj je endemična vrsta noćnog papagaja sa Novog Zelanda. Kakapo na maorskom znači noćni papagaj. Dužina tijela mu je oko 60 cm, a može biti težak i do 4 kg. Prepoznatljiv je po zelenožutom perju sa pjegicama i pernatim diskovima oko očiju, kao kod nekih sova. Kljun mu je siv i velik, a noge kratke sa velikim stopalima. Krila i rep su mu kratki. Ovo je jedina vrsta papagaja koja ne leti. To je dugovječna ptica i može doživjeti starost do 120 godina. Svrstava se u red rijetkih i ugroženih vrsta. Cjelokupna populacija ove vrste danas broji svega oko 120 jedinki. Dva primjerka kakapoa nalaze se u Zoogeografskoj izložbi Odjeljenja za prirodne nauke.

Lokalitet:

Dostupnost 
Taksidermičke preparate kakapoa možete vidjeti u Zoogeografskoj izložbenoj postavci Odjeljenja za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, Zoogeografska izložba, kakapo