You are here

New Zealand

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, Zoogeografska izložba, kakapo

Kakapo - Strigops habroptila Gray

Kakapo ili sova papagaj je endemična vrsta noćnog papagaja sa Novog Zelanda. Kakapo na maorskom znači noćni papagaj. Dužina tijela mu je oko 60 cm, a može biti težak i do 4 kg. Prepoznatljiv je po zelenožutom perju sa pjegicama i pernatim diskovima oko očiju, kao kod nekih sova.