You are here

Druga godina saradnje italijanskog Vrhovnog instituta za konzervaciju i restauraciju iz Rima i Zemaljskog muzeja BiH

U Zemaljskom muzeju BiH, drugu godinu za redom, italijanski Vrhovni institut za konzervaciju i restauraciju iz Rima (ISCR) održao je tečaj konzervacije i restauracije, finansiran od strane italijanskog Ministarstva za vanjske poslove i međunarodnu saradnju.

Ovim povodom će 27. jula 2017. godine, u 11:00 sati, u Zemaljskom muzeju BiH biti održana konferencija za medije.

Tečaj ISCR-a za 2017. godinu bio je posvećen primjeni novih, savremenih načina rada fokusiranih na konzervaciju i restauraciju materijala od drveta iz arheoloških i etnoloških zbirki Muzeja, a koji uključuju izuzetno važne i jedinstvene predmete poput prahistorijskog drvenog čamca iz Donje Doline koji datira iz željeznog doba.

Pored održanog tečaja, ISCR je donirao opremu za laboratoriju, kao i vrhunske, savremene produkte za restauraciju kako bi se osigurao nastavak rada započet tokom tečaja na Odjeljenju za konzervaciju Zemaljskog muzeja BiH.

Konzervatori Zemaljskog muzeja BiH, njih pet, imali su priliku drugu godinu za redom obučiti se i nadograditi svoja znanja uz pomoć italijanskih stručnjaka i predavača sa ISCR University Courses iz Rima, počevši sa prošlogodišnjim „Tečajem konzervacije na predmetima od metala“ i u nastavku, ove godine, sa „Tečajem konzervacije drveta iz arheoloških i etnoloških zbirki“.

Saradnja između ISCR i Zemaljskog muzeja BiH nastavit će se i sljedeće godine kroz treću obuku iz oblasti konzervacije predmeta od keramike, čime će ujedno biti okončane aktivnosti vezane za konzervaciju predmeta iz arheološke zbirke Zmaljskog muzeja BiH, sprovedene zahvaljujući finansiranju vlade Republike Italije.